ИР2ПОС - Практикум из Оперативних система

Извор: ВикиЕТФ
(преусмерено са ИР2ПОС)
ИР2ПОС - Практикум из Оперативних система
Предавања Андрија Бошњаковић
Вежбе Андрија Бошњаковић
Семестар 4
Одсек рачунарска техника
Статус изборни
Фонд часова 0 + 1 + 1
Број кредита 3

Због недовољног броја пријављених студената, настава из ИР2ПОС није одржана у школској 2009/2010. години. Све остало је исто као и школске 2008/2009. године.

У предмету "Практикум из оперативних система" у првом делу се уче основе које су потребне за основно коришћење Линукс оперативних система. Други део је посвећен изучавању неких уводних тема у паралелном програмирању, уз специфичности програмирања у Линукс оперативном систему.

На крају курса студент брани семестрални рад који је претходно пријавио код предметног наставника. Семестрални рад треба да има између 10-15 страна и обухвата неку од предложених тема. Пројекат се одобрава у изузетним ситуацијама и ради се у језику C, C++, Java,... Уз пројекат треба да иде и презентација од десетак минута. Рад који се ради треба окачити на свој SVN репозиторијум пре јунског испитног рока.

Студентима који се интересују за овај предмет препоручљиво је да погледају сајт предмета и виде предходне пројекте.

Документација за спремање овог предмета може се наћи на разним местима, али због погодности урађена је комплетна документација првог дела предмета а за други део постоји детаљно објашњени примери у Javi, C++ и C-у.

Садржај

Програм и циљеви предмета

Циљ предмета је да оспособи студента за самостални рад у Линукс оперативном систему и да му укаже на употребну вредност знања које се стиче на предмету Оперативни системи. Заједно са упознавањем новог окружења студенти упознају и први скрипт језик. Иако је тај језик мање флексибилан у односу на раније језике он даје моћан и једноставан алат за решавање честих проблема.

Начин полагања

Оцена се састоји из два дела:

1. Самосталан рад у току семестра носи 30% оцене.

Циљ овог рада је да студенти самостално обраде неку тему из неке области обухваћених градивом предмета. Евиденција могућих и додељених тема је доступна овде. За тему се студенти пријављују слањем поруке са предлогом теме предметном асистенту. Готовим радом се сматра документ од 10-15 страна, који сажето и јасно обрађује дату тему, и који на крају има списак извора са додатним информацијама о датој теми.

Изузетно, уз одобрење асистента, могуће је да студент ради пројекат са темом уско везаном за градиво предмета, на програмском језику C/C++, Java или неком другом. При овоме, неопходно је користити неко од интегрисаних развојних окружења доступних под Линуксом (KDevelop, Eclipse, Anjuta, Emacs,...). Пројекат треба да има и презентацију од оквирно 10 слајдова и документацију на неколико страна. Студент има до 10 минута за излагање рада, након чега следи 10 минута испитивања.

У свакој варијанти, студент мора свој рад редовно постављати у своје SVN складиште на "rtidev4". URL за приступ је "svn+ssh://NALOG@rtidev4.etf.rs/svn/NALOG", где је NALOG име корисничког налога који студенти који слушају овај предмет имају на rtidev4. Оно што буде у SVN складишту у тренутку почетка испита у јунском испитном року ће бити сматрано предатом верзијом.

2. Писмени испит носи 70% оцене.

Проблеми на испиту су у облику теоретских питања или једноставнијих задатака, односно у облику једноставних програма или командних скрипти које треба имплементирати. На испиту могу бити задати питања и/или задаци из било ког дела градива обрађеног на часовима ПОС-а.

За сваки програмски код који је потребно написати ће студентима на испиту бити доступан подсетник са прегледом најважнијих потребних заглавља, функција и структура података. Због тога никаква друга литература неће бити дозвољена.

Пожељно предзнање

Потребно знање за праћење курса:

Пожељно предзнање:

Сродни предмети

Коментари

Ако се студент при пут среће са оперативним системом Линукс, потребно је да континуално прати курс и да се консултује са професором у случају нејасноћа. С'обзиром да Линукс има велику заједницу која је спремна да помогне, не треба се бојати да нећете имати кога да питате. Али само стрпљење и континуалан рад ће вам донети трајне резултате, овај предмет Вам нуди само полазну основу.

Лето 2009

Актуелно

Обавештења са текућих предавања која треба да помогну студенту да фокусира свој рад на области које долазе на испиту.

Интерпроцесна комуникација

Из интерпроцесне комуникације смо гледали примере из BGIPC-а који се односе на: fork, signals, pipes, fifos, unix sockets. Ти примери могу се распаковати из BGIPC архиве. Примери се налазе у директоријуму "examples".

Радили смо такође следеће примере из BGNET књиге које се односе на интернет утичнице: client&server, talker&listener. Ови примери се такође налазе у архиви у директоријуму "examples".

За пример pthread нити смо узели примере са сајта МУПС-а. Да бисте скинули најновију верзију користите следећу команду "svn co http://desert.etf.rs/svn/mps_primeri/". У директоријуму "mps_primeri/src/Pthreads/C" се налазе примери које смо радили. Прескочите примере са стеком, мониторима и условним променљивама.

Обавештења

Последње предавање на коме ће се радити стари рокови је планирано за последњу недељу маја месеца.

Литература

Дата литература се може користити као допуна материјалима који су већ доступни, за писање семестралних и самостално надограђивање.

Књиге и збирке задатака

Додатни материјали

Архива испита и пројектних задатака

Спољашње везе

Личне алатке
Именски простори
Варијанте
Акције
Навигација
Алатке