Смер за микроталасну технику

Извор: ВикиЕТФ
(преусмерено са Микроталасна техника)

Садржај

Укратко о смеру

Смер за микроталасну технику одсека за телекомуникације и информационе технологије образује студенте за област-струку Телекомуникације. У оквиру те основне струке, Смер за микроталасну технику пружа знања за подробније разумевање система, а посебно за пројектовање склопова, који раде на учестаностима до неколико стотина GHz.

Смер се бави направама и склоповима који су заступљени у мобилној телефонији, радиорелејним везама, сателитској и каблосвкој телевизији, радарима, W-LAN системима и инфраструктурама бежичног Интернета, антенским системима, ултрабрзим рачунарским матичним плочама и чиповима.

Настава на Смеру за микроталасну технику обухвата теоријске основе функционисања, принципе и методе пројектовања, рачунарске симулације и практичан рад, икључујући конкретне реализације микроталасних склопова.

Инжењер Телекомуникација, Смер микроталасна техника, има широк спектар могућих радних места, почев ос великих система као што су Телеком Србија, мобилни оператери, радио и ТВ дифузија, затим института као што је ИМТЕЛ, па све до малих и средњих предузећа која се баве пројектовањем и имплементацијом бежичних система, Интернет провајдингом, бежичним локалним мрежама, усмереним радио везама, e-bussines инфраструктуром, и слично.

План, програм и начин извођења наставе на Смеру су усклађени са трендом и искуством узорних европских и америчких школа, а предмети се полажу кроз домаће задатке, пројекте и тестове, који су комбиновани са елементима класичног испита.

За додатна обавештења о Смеру, заинтересовани су увек добродошли да се обрате наставницима Смера: др Антонију Ђорђевићу и др Бранку Колунџији.

Наставници

Редовни професори

Ванредни професори

Доценти

Асистенти

Асистенти приправници

Наставни план

Popravi.gif додати шифре предметима!

Семестар 5

Семестар 6

Семестар 7

Семестар 8

Спољашње везе

Личне алатке
Именски простори
Варијанте
Акције
Навигација
Алатке