Одсек за електронику

Извор: ВикиЕТФ

Садржај

Катедра

Редовни професори Ванредни професори Доценти Асистенти Асистенти приправници Стручни сарадници
др Драган Васиљевић
др Предраг Пејовић
др Миодраг Поповић
др Милан Прокин
др Вујо Дрндаревић
др Александра Павасовић
др Жељко Алексић
др Милан Поњавић
др Јелена Поповић
др Лазар Сарановац
мр Иван Поповић
мр Радивоје Ђурић
мр Владимир Рајовић
Ненад Јовичић
Лазар Карбунар
Мирослав Пајић
Горан Савић
мр Душан Ћурапов
Владан Божовић

Наставни план

Семестар 3

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе Сајт
ОЕ2М3 Математика 3 обавезни др Иван Лацковић
др Ненад Цакић
др Бранко Малешевић
др Синиша Јешић
мр Мирко Јовановић
[1]
ОЕ2ТЕК Теорија електричних кола обавезни др Бранимир Рељин мр Милка Потребић
Драги Дујковић
[2]
ОЕ2ОЕ Основи електронике обавезни др Драган Васиљевић мр Радивоје Ђурић [3]
ОЕ2ЕМ Електрична мерења обавезни др Предраг Пејовић
др Дејан Поповић
Милица Јанковић
Јелена Ћертић
[4]
Бира се један од следећа два предмета
ОЕ2OФЕ Основи физичке електронике изборни др Јован Радуновић
др Дејан Гвоздић
мр Стеван Станковић [5]
ОЕ2ООП Објектно-оријентисано програмирање изборни др Драган Милићев Андрија Бошњаковић [6]
Бира се један од следећа два предмета
ОЕ2ПРК Практикум из рачунарске анализе електронских кола изборни др Миодраг Поповић Радивоје Ђурић [7]
Страни језик изборни

Семестар 4

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе Сајт
ОЕ2М4 Математика 4 обавезан Popravi.gif [8]
ОЕ2СИС Сигнали и системи обавезан др Миодраг Поповић др Милан Поњавић
Мирослав Пајић
[9]
ОЕ2ОДЕ Основи дигиталне електронике обавезан др Лазар Сарановац мр Иван Поповић [10]
ОЕ2ОАЕ Основи аналогне електронике обавезан др Милан Прокин Радивоје Ђурић [11]
ОЕ2Т1 Телекомуникације 1 обавезан др Мирослав Ђукић Дејан Вујић
Горан Марковић
стари

Семестар 5

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе Сајт
ОЕ3ДЕ Дигитална електроника обавезни др Лазар Сарановац мр Иван Поповић [12]
ОЕ3АЕ Аналогна електроника обавезни др Предраг Пејовић мр Владимир Рајовић [13]
ОЕ3АОР Архитектура и организација рачунара обавезни др Јован Ђорђевић Марија Пунт [14]
Бирају се два од следећа три предмета
ОЕ3Т2 Телекомуникације 2 изборни др Мирослав Ђукић Дејан Вујић
Горан Марковић
ОЕ3САУ Системи аутоматског управљања изборни др Жељко Ђуровић Вељко Папић [15]
ОЕ3Е Електромагнетика изборни др Дејан Тошић
др Владимир Петровић
др Марија Николић
Миодраг Тасић
Драган Олћан
[16]

Семестар 6

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе Сајт
Бирају се пет предмета од понуђених
ОЕ3РЕ Рачунарска електроника изборни Popravi.gif
ОЕ3ЛЕ Линеарна електроника изборни др Жељко Алексић Јован Вујасиновић [17]
ОЕ3УПК Увод у пројектовање интегрисаних кола изборни др Јелена Поповић Горан Савић [18]
ОЕ3ДОС Дигитална обрада сигнала изборни др Миодраг Поповић Мирослав Пајић [19]
ОЕ3ЕЕ Енергетска електроника изборни др Предраг Пејовић мр Радивоје Ђурић [20]
ОЕ3ЕМ1 Електричне машине 1 изборни
ОЕ3Е Електромагнетика изборни др Дејан Тошић
др Владимир Петровић
др Марија Николић
Миодраг Тасић
Драган Олћан
[21]
Предмет са другог одсека из четвртог или шестог семестра

Семестар 7

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе Сајт
Обавезни пројекат
Бирају се четири од следећих десет предмета
ОЕ4НРС Наменски рачунарски системи изборни др Лазар Сарановац мр Иван Поповић [22]
ОЕ4ДОС Дигитална обрада слике изборни др Миодраг Поповић мр Душан Ћурапов [23]
ОЕ4УПВ Увод у пројектовање VLSI система изборни др Јелена Поповић мр Владимир Рајовић
Ненад Јовићић
Мирослав Пајић
[24]
ОЕ4РФЕ РФ електроника изборни
ОЕ4МЕ Микроталасна електроника изборни Милан Илић [25]
ОЕ4МТ Микроталасна техника изборни др Антоније Ђорђевић
др Дејан Тошић
Драган Олћан
Марија Николић
Миодраг Тасић
[26]
ОЕ4ВЛС Рачунарски VLSI системи изборни
ОЕ4ООП Објектно-оријентисано програмирање изборни
ОЕ4ТВ Телевизија изборни
ОЕ4О Оптоелектроника изборни др Петар Матавуљ [27]
Предмет из петог семестра, или са другог одсека из петог или седмог семестра
Бирају се два од следећих четири предмета
ОЕ4ПКЕ Практикум - Компоненте и израде електронских кола изборни др Милан Поњавић Лазар Карбунар [28]
ОЕ4ПИР Практикум из рачунара изборни
ОЕ4ТД Техничка документација изборни др Милан Поњавић Лазар Карбунар [29]
Страни језик изборни

Семестар 8

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе Сајт
Дипломски рад
Бираjу се два изборна предмета
ОЕ4ИРС Интегрисани рачунарски системи изборни др Лазар Сарановац Ненад Јовичић [30]
ОЕ4ЕМС Електронски мерни системи изборни др Вујо Дрндаревић Ненад Јовичић [31]
ОЕ4ЕК Електромагнетска компатибилност изборни Popravi.gif
ОЕ4ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима изборни
ОЕ4АС Аудио системи изборни
Системи у реалном времену изборни

Спољашње везе

Личне алатке
Именски простори
Варијанте
Акције
Навигација
Алатке