Одсек за сигнале и системе

Извор: ВикиЕТФ

Садржај

Катедра

Редовни професори Ванредни професори Доценти Асистенти Асистенти приправници Стручни сарадници
др Срђан Станковић
др Бранко Ковачевић
др Трајко Петровић
др Дејан Поповић
др Вељко Поткоњак
др Милан Милосављевић
др Србијанка Турајлић
др Мирјана Поповић
др Жељко Ђуровић
др Томислав Шекара
др Стевица Граовац
мр Вељко Папић
мр Александар Ракић
мр Горан Квашчев
Милица Јанковић Предраг Тодоров

Наставни план

Семестар 3

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе Сајт
OС2М3 Математика 3 обавезни доц др Ненад Цакић мр Наташа Бабачев Математика 3
ОС2ТЕК Теорија електричних кола обавезни др Бранимир Рељин мр Милка Потребић ТЕК
Бира се један предмет из следеће групе предмета
ОС2ОЕ Основи електронике изборни др Милан Прокин Горан Савић Основи електронике
ОС2ЕЕ Елементи електронике изборни Вујо Дрндаревић мр Владимир Рајовић
дипл. инж. Ненад Јовичић
Елементи електронике
Бирају се два предмета из следеће групе предмета
ОС2OФЕ Основи физичке електронике изборни dr Jovan Radunović
dr Dejan Gvozdić
мр Јасна Црњански ОФЕ
ОС2OO1 Објектно-оријентисано програмирање 1 изборни др Драган Милићев дипл. инж. Андрија Бошњаковић ООП1
ОС2ЕМ Електрична мерења изборни др Дејан Поповић
др Предраг Пејовић
мр Милица Јанковић
мр Јелена Ћертић
Електрична мерења
ОС2М Механика изборни  ?  ? нема
ОС2ОР Организација рачунара изборни др Јован Ђорђевић дипл. инж. Марија Пунт Организација рачунара
ОС2НАД Нумеричка анализа и дискретна математика изборни мр Синиша Јешић
мр Бранко Малешевић
Наташа Бабачев НУМДИС
Бира се један предмет из следеће групе предмета
ОС2ПРК Практикум из рачунарске анализе кола изборни Анализа кола
ОС2ПРМ Практикум из рачунарских алата у математици изборни РАуМ
ОС2ПOР Практикум из организације рачунара изборни

Семестар 4

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе Сајт
ОС2М4 Математика 4 обавезни Popravi.gif [1]
ОС2СИС Сигнали и системи обавезни др Срђан Станковић
др Жељко Ђуровић
др Трајко Петровић
др Србијанка Турајлић
др Бранимир Рељин
мр Вељко Папић
др Томислав Шекара
Александар Ракић
Милка Потребић
[2]
ОС2ОТ Основи телекомуникација
ОС2ОДЕ Основи дигиталне електронике
ОС2Е Електромагнетика
ОС2ВС Вероватноћа и статистика
ОС2ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2
Динамика механичких система
Системски софтвер
Електричне машине 1
Практикум из математике 4
Практикум из софтверских алата

Семестар 5

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе Сајт
ОС3СА1 Системи аутоматског управљања 1 обавезни др Жељко Ђуровић Вељко Папић [3]
ОС3ССЕ Стохастички системи и естимација обавезни др Бранко Ковачевић Предраг Тасић [4]
ОС3ДОС Дигитална обрада сигнала обавезни др Срђан Станковић Вељко Папић [5]
Сензори и актуатори
Објектно оријентисано програмирање
Хидраулични и пнеуматски системи
Принципи биомедицинског инжењерства
Oснови биофизике
Оптоелектроника
Практикум из дигиталне обраде сигнала

Семестар 6

Семестар 7

Семестар 8

Спољашње везе

Личне алатке
Именски простори
Варијанте
Акције
Навигација
Алатке