Прва година за електротехничке одсеке

Извор: ВикиЕТФ

Напомена: Прва година је заједничка за све одсеке, осим за софтверско инжењерство.

Садржај

Наставни план

Семестар 1

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе
ОО1ММ1 Математика 1 обавезни др Зоран Радосављевић
др Марија Рашајски
др Татјана Лутовац
мр Братислав Иричанин
Ивана Јововић
Тамара Коледин
ОО1ОЕ1 Основи електротехнике 1 обавезни др Антоније Ђорђевић
др Владимир Петровић
др Милан Илић
мр Градимир Божиловић
мр Славољуб Марковић
мр Драган Олћан
мр Марија Николић
мр Миодраг Тасић
ОО1П1 Програмирање 1 обавезни др Мило Томашевић
др Јелица Протић
мр Ђорђе Ђурђевић
Милош Цветановић
Андрија Бошњаковић
ОО1Ф1 Физика 1 обавезни др Јован Цветић
др Предраг Маринковић
др Милан Тадић
мр Пеђа Михаиловић
мр Стеван Станковић
Марко Барјактаровић
Јована Петровић
Владимир Арсоски
Јасна Црњански
ОО1ЛФ Лабораторијске вежбе из физике 1 обавезни др Предраг Осмокровић
др Милеса Срећковић
др Борис Лончар
др Зоран Трифковић
Милош Вујисић
мр Братислав Иричанин
Владимир Арсоски
Јасна Црњански
Јована Петровић
мр Маја Гајић-Квашчев
Марко Ерић
Бирају се 2 предмета из следеће групе предмета
ОО1ПМА Практикум из Математике 1 - а изборни мр Мирко Јовановић Наташа Бабечев
ОО1ПМБ Практикум из Математике 1 - б изборни
ОО1ПЕ1 Практикум из Основа електротехнике 1 изборни др Антоније Ђорђевић мр Марија Николић
ОО1ПП1 Практикум из Програмирања 1 изборни Андрија Бошњаковић
ОО1ПКР Практикум из коришћења рачунара изборни др Бошко Николић Марија Обрадовић
ОО1С Социологија изборни др Дарко Надић
Страни језик 1 изборни

Семестар 2

Шифра Назив Статус Предавања Вежбе
ОО1ММ2 Математика 2 обавезни др Зоран Радосављевић
др Ћемал Доличанин
др Иван Лацковић
др Татјана Лутовац
мр Братислав Иричанин
Ивана Јововић
Тамара Коледин
Бојана Михаиловић
ОО1ОЕ2 Основи електротехнике 2 обавезни др Антоније Ђорђевић
др Владимир Петровић
др Милан Илић
мр Градимир Божиловић
мр Славољуб Марковић
мр Драган Олћан
Миодраг Тасић
мр Марија Николић
ОО1П2 Програмирање 2 обавезни др Мило Томашевић
др Јелица Протић
мр Ђорђе Ђурђевић
Милош Цветановић
Андрија Бошњаковић
ОО1ЛОЕ Лабораторијске вежбе
из основа електротехнике
обавезни др Милан Илић
мр Градимир Божиловић
мр Славољуб Марковић
мр Милка Потребић
Миодраг Тасић
Бира се 1 предмет из следеће групе предмета (ОРТ је обавезан за РТИ смер)
ОО1Ф2 Физика 2 изборни др Јован Цветић
др Предраг Маринковић
мр Пеђа Михаиловић
мр Стеван Станковић
Марко Барјактаровић
Јована Петровић
Владимир Арсоски
Јасна Црњански
ОО1ОРТ Основи рачунарске технике 1 изборни др Јован Ђорђевић мр Мастиловић Ђуро
Марија Обрадовић
мр Захарије Радивојевић
Бирају се 2 предмета из следеће групе предмета
ОО1ПОТ Практикум из основа рачунарске технике изборни др Бошко Николић Марија Обрадовић
ОО1ПМ2 Практикум из математике 2 изборни
ОО1ПП2 Практикум из програмирања 2 изборни Андрија Бошњаковић
ОО1ПЕ2 Практикум из основа електротехнике 2 изборни др Милан Илић
ОО1ПФ2 Практикум из Физике 2 изборни
ОО1УЕ Увод у електронику изборни
ОО1УМ Увод у менаџмент изборни др Дарко Надић
Страни језик 2 изборни

Референце

Личне алатке
Именски простори
Варијанте
Акције
Навигација
Алатке