Речник појмова

Извор: ВикиЕТФ

асистент

...

амфитеатар

...

апсолвент

Студент који је одслушао сва предавања и још му остаје да положи преостале испите.

бруцош

Студент који није положио ни један испит.

декан

...

катедра

...

колоквијум

Писмени испит који се одржава у току предавања (најчешће у колоквијумској недељи), има вредност дела оцене (зависно од предмета).

кредит, ЕСПБ

Европски систем преноса бодова (European Credit Transfer System - ECTS) - стандардизован систем вредновања ангажовања студента на савладавању предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године, односно целокупног студирања, у земљама Европе.

продекан

...

ректорат

...

семестар

Пола школске године. Сви предмети су једносеместрални.

ИР

Одсек за рачунарску технику и информатику

ОС

Одсек за сигнале и системе

ОТ

Одсек за телекомуникације

ОЕ

Одсек за електронику

ОФ

Одсек за физичку електронику

ОГ

Одсек за енергетику
Личне алатке
Именски простори
Варијанте
Акције
Навигација
Алатке