Хазарди код процесора са пајплајном

Извор: ВикиЕТФ

Садржај

Ресурсни хазард

Настаје када се инструкције које су у два различита степена пајплајна обраћају тражећи исти ресурс. Пример је када две инструкције из два степена покушавају да приступе јединици за множење, или регистарском фајлу (ако је он такав да може да се истовремено или у њега уписује или из њега чита).

ОБЈАШЊЕЊЕ: ресурсни – приступ истом ресурсу.

Resursni hazard.PNG

DS (destination-source) хазард

Настаје када инструкција која је у каснијем степену пајплајна поставља вредност у неки од регистара, а ту исту вредност чита инструкција која је у претходном степену пајплајна.

ОБЈАШЊЕЊЕ: одредиште претходне је извор потоњој инструкцији. Следећа инструкција тражи податке пре него што их је претходна учитала.

DD (destination-destination) хазард

Настаје када инструкција која је у каснијем степену пајплајна уписује преко вредности коју је уписала инструкција у ранијем степену пајплајна.

ОБЈАШЊЕЊЕ: одредиште претходне инструкције је одредиште и следећој. Претходна инструкција уписује податак после следеће.

Destination destination hazard.png

SD (source-destination) хазард

Настаје када инструкција која је у каснијем степену пајплајна користи вредност коју је променила инструкција у ранијем степену пајплајна.

ОБЈАШЊЕЊЕ: извориште претходне инструкције је одредишне следећој. Следећа инструкција мења вредност пре него што је претходна успела да је искористи.

Sequence хазарди

Настају код инструкција скока због тога што се одредиште скока зна у каснијем степену пајплајна, док инструкција(е) у ранијем степену пајплајна су већ извршиле промене.


Личне алатке
Именски простори
Варијанте
Акције
Навигација
Алатке