Gcc

Извор: ВикиЕТФ

gcc је GNU-ов компајлер (GNU Compiler Collection).

GCC лого

Опције

Опције Опис
-x jezik Можете експлицитно рећи gcc компајлеру у којем језику су улазни фајлови.
-o fajl Излазни фајл.
-I dir Претражује и директоријум dir у потрази за фајловима заглавља.
-lbiblioteka Линкује програм са библиотеком biblioteka.
-Ldir Овом опцијом можемо да кажемо gcc компајлеру где да тражи библиотеке специфиране са опцијом -l.
-g Убацију симболе за исправљање грешака.

Примери

$ gcc helloWorld.c -o HelloWorld
$ gcc helloWorld.c -x c -o HelloWorld
$ gcc ncursesProgram.c -o ncursesProgram -lncurses
$ gcc -I /usr/include/ -L /usr/lib ncursesProgram.c -o ncursesProgram -lncurses

Може бити корисно да сваки пут када компајлирате код да користите "-Wall" опцију да бисте примали сва упозорења. Тада ће нпр. gcc да вас упозорава на доделе које вршите у if провери.

$ gcc  -Wall simple_if_error.c -o simple_if_error
simple_if_error.c: In function ‘main’:
simple_if_error.c:5: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value

Спољашње везе

Добављено из „http://wiki.etf.rs/wiki/Gcc
Личне алатке
Именски простори
Варијанте
Акције
Навигација
Алатке